Ders notları

Sunular

Ders 1- OSI Referans Modeli

Ders 2 Ağ Topolojileri

Ders 3 Temel Ağ Cihazları ve Kablolar

Ders 4 TCP/IP

Ders 5 Alt ağlara bölme

Ders 6 RS232 , RS485

C# ile Seri port, grafik, Excel işlemleri

Örnek proje dosyası