Ders notları

Ağ topolojileri ve TCP/IP protokolü

Sunular

RS-232

RS-485

Devicenet

MPI

Profibus

TCP-IP

Temel Ağ Cİhazları

USB

Alt Ağlar

 

C# ile Seri port, grafik, Excel işlemleri

Örnek proje dosyası